Tečajevi

Kontaktirajte nas

Istina je, sasvim je sigurno bez greške, potpuna je istina: ono što je iznad isto je kao ono što je ispod, a ono što je ispod isto je kao ono što je iznad, da bi se izvela čuda ove Jedne Stvari. Kao što sve stvari potiču iz Jedne, putem kontemplacije o Jednoj, tako se sve stvari javljaju iz ove Jedne stvari putem adaptacije. Sunce je njen Otac, a Mjesec njena majka. Zemlja joj je dadilja, zrak je nosi u svojim grudima.

Ona je otac svih čudesnih dijela širom čitavog svijeta. Njena moć se usavršava ako se ona baci na Zemlju. Odvoji zemlju od vatre, suptilno od grubog, pažljivo, sa mnogo mudrosti. Ona se uspinje sa zemlje na nebo i ponovo se spušta na zemlju, otuda ona prima moći stvari koje su iznad i stvari koje su ispod.

Na ovaj način steći ćeš slavu čitavog svijeta; i sve će nejasnoće stoga iščeznuti pred tobom. Ona je najjača silina od svih silina, jer ona nadilazi sve što je suptilno i prodire u sve što je čvrsto. Tako je Svemir stvoren. Otuda će čudesne transformacije biti postignute, na ovaj način. Zbog tog razloga mene zovu Triput Najveći Hermes, jer ja držim tri dijela mudrosti čitavog svijeta. Ja sam dovršio to što sam imao reći o operaciji Sunca.

Hermes Tristmegistus, Smaragdna ploča.